Màu trắng

Showing 1–12 of 14 results

  Sơ mi trắng chấm đen nhỏ tinh tế

  600,000

  Sơ mi trắng chấm tam giác cá tính

  600,000

  Sơ mi trắng cổ trụ

  600,000

  Sơ mi trắng cổ viền đen

  600,000

  Sơ mi trắng đột chỉ đỏ

  600,000

  Sơ mi trắng họa tiết đen trắng

  600,000

  Sơ mi trắng họa tiết kéo

  600,000

  Sơ mi trắng họa tiết lá thông

  600,000

  Sơ mi trắng họa tiết trái chuối

  700,000

  Sơ mi trắng nẹp dây đen

  600,000

  Sơ mi trắng pha dây ngực

  600,000

  Sơ mi trắng pha đen

  500,000